Nasa Filozofija

Mnogobrojna istraživanja su dokazala da je period od prve do pete godine kod dece kritičan period za razvijanje kognitivnih i mentalnih procesa. Stoga, u učionici OZ, pored ljubavi i neizmerne paznje, deca imaju priliku da uživaju u atmosferi koja ih podstiče da uče i istražuju svet oko sebe kroz igru i zabavu.

Iza svakog projekta i aktivnosti stoje stručni vaspitači i program koji je prilagodjen njihovim godinama. Imajući u vidu da deca uče drugačije od odraslih, naši vaspitači i stručno osoblje su razvili unikatan plan i program za svaku starosnu grupu sa ciljem da podstaknu fizički, društveni, emotivni i intelektualni razvoj kod dece.

U našim prostorijama i dvorištu, edukativni koncepti se integrišu u zabavne aktivnosti efikasno i prirodno. Svaka igra, pesma, čak i igračka, ima konkretnu ulogu u razvoju Vašeg deteta.

Mi razumemo i cenimo vaše poverenje u nas i dajemo sve od sebe da zadovoljimo najstrože kriterijume. Naš kvalitet i profesionalizam su rezultat dugogodišnjeg iskustva i ljubavi prema mališanima.