Zašto mi?

Potraga za vrtićem koji će odgovarati Vašim željama i potrebama može biti veliki izazov. Naći pravu sredinu za odrastanje Vašeg deteta je jedan od najbitnih odluka u Vašem životu.

Pre donošenja ove bitne odluke, morate sebi postaviti sledeća pitanja:

- Da li ste sigurni u vaspitače kojima ostavljate svoju decu na čuvanje?

- Da li mislite da su Vaše želje, potrebe i sugestije zadovoljene i poštovane?

- Da li vaspitači istinski slušaju i brinu o Vašem detetu?

- Da li ima dovoljno vaspitača i da li će svako dete dobiti individualnu pažnju?

- Da li je osoblje iskusno, kvalifikovano i profesionalno?

- Da li su prostorije čiste i bezbedne?

- Da li dobijate dnevne izvestaje o napretku Vašeg deteta?

Naš najveći prioritet je priprema Vaše dece za život koji je pred njima. Mi redovno unapredjujemo i adaptiramo edukativni plan i program da bi ispunjavao najviše standarde i kriterijume.