Kada je reč o hrani svi znamo da se zdrave navike u ishrani stiču još u najranijem detinjstvu. Da bi se dete pravilno razvijalo od izuzetne je važnosti da ishrana bude raznovrsna, kvalitetna i uravnotežena. Od vrste hrane, kao i obroka koji se pripremaju za decu zavisi kvalitet navika koje će se kod mališana razviti. Pored roditelja, vrtić ima ogroman uticaj prilikom uspostavljanja pravilne ishrane kod dece.

Saradjujemo sa kuhinjom predškolske uprave “Pčelica” koja ima formirane jelovnike na nedeljnoj osnovi zahvaljujući posvećenosti i stručnosti nutricioniste koji se pridržava odredbi koje su propisane Pravilnikom o bližim uslovima i načinu ostvarivanja ishrane dece u predškolskoj ustanovi. Ishrana dece je podeljena na tri obroka: doručak, ručak i užinu.