Srpsko-englesko zabavište “Učionica OZ” nudi bezbednu i prijatnu atmosferu koja podstiče fizički, intelektualni, socijalni i emotivni razvoj Vaše dece. Cilj nam je da stvorimo zabavno okruženje koje će stimulisati i unaprediti motorne i mentalne kapacitete Vaše dece i pripremiti ih za sledeću etapu njihovog života.

- Punih 10 godina iskustva
- Zdrava hrana
- Besprekorno čiste prostorije
- Prostrano dvorište
- Prikladni edukativni i didakticki materijal
- Veliki broj igračaka
- Iskusni i kvalifikovani vaspitači
- Profesor Engleskog jezika
- Boravak u stimulativnoj sredini prilagodenoj deci pod nadzorom strucnog osoblja
- Rad u malim grupama (individualni i grupni rad sa decom)
- Rad na osamostaljivanju dece (samoposluživanje, uspostavljanje higijenskih navika, radne navike,
podsticanje samopouzdanja i sl.)
- Unapredenje psiho-motornih sposobnosti kod dece
- Razvijanje kreativnosti dece putem didaktickih igara i radionica (muzicka, likovna itd.)
- Rad na sticanju novih znanja i veština
- Rad na razvoju govora i komunikacije (individualni i grupni rad sa logopedom)

Učionica OZ takodje organizuje kurseve Engleskog jezika za decu i odrasle po programu Oxford i Longman.

Vrtić je smešten u lepom i mirnom delu grada, u kući sa prostranim dvorištem koje deci pruža ugodno igranje kao u bajci. Atmosfera u vrtiću je porodicna, puna poštovanja i razumevanja, i uzajamne saradnje kako izmedju dece i vaspitača, tako i roditelja i vaspitača.

U vrtiću “OZ” svako dete dobija posebnu pažnju i mogucnost samoizražavanja, sa akcentom na pružanju podrske i davanju potrebnih saveta za prevazilaženje konflikata, ukoliko ih ima. Takodje, posebna pažnja se poklanja ambijentu i prostorijama u kojima deca borave u toku dana.